Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

ŻŁOBEK W SZCZEKOCINACH

ŻŁOBEK W SZCZEKOCINACH

TO PLACÓWKA UTWORZONA W RAMACH

RESORTOWEGO PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI

NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 ”MALUCH+” 2019

 

 

  • Działalność Żłobka w Szczekocinach reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku             do lat 3  ( Dz. U. Nr 45 z 2011r. poz. 235);
  • Żłobek w Szczekocinach działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Radę  Miasta i Gminy Szczekociny              w dniu 24 pażdziernika 2019 r. (Uchwała Nr 116/XVI/2019);
  • Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia;
  • Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Burmistrz Gminy Szczekociny - Pan Jacek Lipa;
  •  Żłobek jest placówką realizującą funkcje: opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną.

 

 

Do zadań Żłobka w Szczekocinach należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych   z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, dostosowanych do wieku dziecka.Żłobek w Szczekocinach jest czynny od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt) w godzinach od 7:00-17:00.

Żłobek mieści się na parterze budynku Przedszkola w Szczekocinach i przystosowany jest dla 10 dzieci.                             Wspólne  z Przedszkolem zaplecze kuchenne gwarantuje świeże i zdrowe posiłki.

W żłobku zapewnia się wyżywienie przebywającym w nim dzieciom. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku      oraz  za wyżywienie ustala Rada Gminy.

Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku w ustalonym terminie.

 

 

 

Data dodania: 2021-04-20 18:10:49
Data edycji: 2021-06-09 14:26:10
Ilość wyświetleń: 438

“DZIECIŃSTWO JEST DOBRE DLATEGO, ŻE KAŻDY DZIEŃ ZACZYNA ŻYCIE NA NOWO ..."

ANNA KAMIEŃSKA

Nasi Partnerzy

godło Polski - link do strony głównej
Żłobek w Szczekocinach

42-445 Szczekociny

ul. Jana Pawła II 3

Bądź z nami
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej